Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Koedijk

Cliëntgerichte psychodynamische psychotherapie

Voor wie?

De Praktijk richt zich op de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) voor kinderen, jongeren, (jong)volwassenen tot en met 23 jaar en volwassenen, die na onderzoek in aanmerking komen voor psychotherapeutische hulp.

Aanleidingen om bij de praktijk te komen kunnen zijn:

 • onverwerkte traumatische ervaringen;
 • gedragsproblemen, druk, onrustig, agressief gedrag;
 • stemmingsproblemen, teruggetrokken, depressief, in zichzelf gekeerd, somber;
 • angst, langdurend en opvallend angstig gedrag, slaapproblemen;
 • slecht zelfbeeld, veel piekeren, onzekerheid;
 • eetproblemen;
 • adoptie- en pleeggezin problematiek, hechtingsproblemen;
 • reacties ten gevolge van een trauma, seksueel misbruik, scheiding, sterfgeval;
 • sociale problemen, slechte contacten met leeftijdgenoten;
 • psychosomatische klachten zonder verklaarbare lichamelijke oorzaak.
 • vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (ADHD, Autisme, e.d.);
 • losmakingsproblematiek.
 • en traumabehandeling dmv EMDR bij kinderen/jongeren/(jong)volwassenen

In het bijzonder is er veel ervaring met:

 • hechtingsproblematiek
 • adoptieproblematiek
 • pleegzorgproblematiek
 • traumabehandeling dmv EMDR bij kinderen/jongeren/(jong)volwassenen