Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Koedijk

Cliëntgerichte psychodynamische psychotherapie

GGZ Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. Verder informatie hier over is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Hier onder kunt u het kwaliteitsstatuut van Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Koedijk downloaden:

Privacy

Bij onze praktijk nemen wij uw privacy heel serieus. Wij houden ons strikt aan de geldende wet-en regelgeving.
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
U kunt dit document hier downloaden. Mocht u hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag.