Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Koedijk

Cliëntgerichte psychodynamische psychotherapie

Over ons

Drs L. de Laat-Godefrooy is in het overheidsregister "Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg" (BIG) geregistreerd.

Kwalificaties en registraties
Hieronder volgen onze kwalificaties en registraties.

drs L. de Laat-Godefrooy
Klinisch psycholoog
Kinder- en jeugdpsychotherapeute/psychotherapeute
GZ psychologe
EMDR Practitioner Kind en Jeugd
Geregistreerd supervisor NIP, VKJP en NVP
Leertherapeut VKJP
BIG registratie no: 19038206916 en 89038206925
Het handelsregisternummer: 37153621
AGB code praktijk: 94003372
AGB zorgverlenersnummer : 94003886

drs F. de Laat
Kinder- en jeugdpsychiater
BIG registratie no: 19022340301

Samenwerkingsverband
Onze praktijk maakt deel uit van het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en- psychiaters de Koepel (Noord-Holland Noordwest) en bij een groep vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in de kop van Noord-Holland Psychologenkring Noord-Holland.

Supervisie en leertherapie
Supervisie, leertherapie, advies en consultatie voor collegae beschikbaar.

Beroepsverenigingen
De praktijk is bij onderstaande beroepsverenigingen aangesloten:

Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Kwaliteitsregister Psychotherapie NVP
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Landelijke Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten FGzPt
Vereniging EMDR Nederland (VEN)