Welkom

De Praktijk richt zich op de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen tot en met 23 jaar en volwassenen, die na onderzoek in aanmerking komen voor psychotherapeutische hulp. In het bijzonder is er veel ervaring met:

 • hechtingsproblematiek
 • adoptieproblematiek
 • pleegzorg-problematiek
 • traumabehandeling d.m.v. EMDR bij kinderen/jongeren/(jong)volwassenen

Verdere redenen om bij de praktijk te kunnen komen:

 • emotieregulatie-problemen
 • onverwerkte traumatische ervaringen
 • losmakings- en autonomieproblemen
 • stemmingsproblemen, teruggetrokken, depressief, in zichzelf gekeerd, somber
 • angst, langdurend en opvallend angstig gedrag, slaapproblemen
 • negatief/nog onvoldoende ontwikkeld zelfbeeld, veel piekeren, onzekerheid
 • gedragsproblemen, druk, onrustig, agressief gedrag
 • reacties ten gevolge van een trauma, seksueel misbruik, scheiding, sterfgeval
 • sociale problemen, moeizame contacten met leeftijdgenoten
 • vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (ADHD, Autisme, e.d.)
 • psychosomatische klachten zonder verklaarbare lichamelijke oorzaak
 • eetproblemen.

Op dit moment is er een aanmeldingsstop. Er kunnen geen nieuwe behandeltrajecten gestart worden omdat de maximale capaciteit van de praktijk bereikt is.

Informatie over aanmelden