Aanmelding en Intake

Op dit moment is er een aanmeldingsstop. Er kunnen geen nieuwe behandeltrajecten gestart worden omdat de maximale capaciteit van de praktijk bereikt is.

U kunt zich uitsluitend telefonisch
aanm
elden: 072 564 1255.
Jongeren vanaf 16 jaar en (jong)volwassenen  kunnen ook zichzelf aanmelden.

Bij de aanmelding zullen de reden voor de aanmelding en eventuele behandelmogelijkheden besproken worden.

Voor het eerste intakegesprek is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierop vermeldt de huisarts dat verwezen wordt naar de gespecialiseerde GGZ in verband met het vermoeden van een DSM-diagnose.
Als het gaat om de aanmelding van een kind/jongere onder de 18 jaar is naast een verwijsbrief van de huisarts ook een beschikking nodig van de gemeente waar u woont. Meestal wordt deze beschikking afgegeven door een sociaal wijkteam van de gemeente. Omdat de procedure per gemeente kan verschillen, ondersteunt de praktijk u hierbij en ontvangt u tijdens de aanmelding meer informatie.

Voor volwassenen geldt dat wanneer u de wachttijd te lang vindt, u altijd contact kunt opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het vinden van een zorgaanbieder met een minder lange wachttijd.

Intakegesprek
In het eerste intakegesprek komen de problemen, de ontwikkelingsgeschiedenis en de hulpvraag aan de orde. Dit gesprek vindt meestal plaats met de ouder(s)/verzorgers(s). Een jongere of (jong-) volwassene kan ook zelf komen naar het eerste intakegesprek, zij kunnen dan meedenken over de mate waarin de ouders betrokken zijn bij de behandeling.

Onderzoek en behandeling