Onderzoek en behandeling

Onderzoek
Na het intakegesprek vindt er een psychologisch onderzoek plaats van het kind of (jong)volwassene, gericht op de vraag voor behandeling.
Ook kan er met uw toestemming informatie opgevraagd worden bij school en/of andere hulpverleners of specialisten.
Daarna vindt er intern overleg plaats met kinder- en jeugdpsychiater, drs F. de Laat.

De intakefase wordt afgerond met een adviesgesprek met de ouder(s)/verzorgers(s) of jongere. In dit gesprek wordt de behandelovereenkomst besproken met daarin de diagnose, de indicatie voor psychotherapie en de doelstelling van de behandeling.

De behandeling
In de meeste gevallen bestaat de behandeling uit een combinatie van individuele psychotherapie voor het kind, jongere, jong volwassene en ouder(s) en/of gezinsgesprekken.
Het doel van de behandeling is het verbeteren van de probleemsituatie en adequaat leren omgaan met de problemen, al of niet ingebed in de gezinssituatie. Afhankelijk van de aard van de problematiek kan er ook cognitieve gedragstherapie en psycho-educatie plaatsvinden; dit is het leren begrijpen en het leren omgaan met de problemen van het kind, jongere of jong volwassene.
Er is ook EMDR-behandeling mogelijk. Deze kan nodig zijn voor kinderen, jeugdigen en (jong)volwassene die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. De EMDR-behandeling wordt altijd in het kader van een psychotherapeutische behandeling aangeboden.
Een psychotherapeutische behandeling kan ook gecombineerd worden met E-health.

Effectmeting m.b.v. Routine Outcome Monitoring (ROM)
ROM is een methode om het effect en het verloop van een behandeling te meten met een of meerdere vragenlijsten. ROM helpt het verloop van klachten en van een behandeling inzichtelijk te maken. Zo is ROM een van de manieren waarop een behandeling bijgestuurd kan worden. Overheid, cliëntenplatforms, zorgverzekeraars en de gemeenten leggen steeds meer nadruk op effectmetingen.

Kosten en vergoedingen