Over ons

Drs. L. de Laat-Godefrooy is in het overheidsregister “Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg” (BIG) geregistreerd.

Kwalificaties en registraties
Drs L. de Laat-Godefrooy

  • Klinisch psycholoog
  • Kinder- en jeugdpsychotherapeut/psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
  • EMDR Practitioner Kind en Jeugd
  • Geregistreerd supervisor NIP, VKJP en NVP
  • Leertherapeut VKJP en NVP

BIG-registratie: 19038206916 en 89038206925
AGB-code praktijk: 94003372
AGB-zorgverlenersnummer : 94003886
KvK: 37153621

Drs F. de Laat
Kinder- en jeugdpsychiater, niet praktiserend

Samenwerkingsverbanden
Onze praktijk maakt deel uit van het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en- psychiaters de Koepel (Noord-Holland Noordwest) en van een groep vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in de kop van Noord-Holland, de Psychologenkring Noord-Holland.

Supervisie en leertherapie
Supervisie, leertherapie, advies en consultatie is voor collegae beschikbaar.

Beroepsverenigingen
De praktijk is bij onderstaande beroepsverenigingen aangesloten:

Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Landelijke Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Kwaliteit
De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut GGZ opgesteld.
U kunt dit via deze link lezen: Kwaliteitsstatuut

Tevredenheid
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent met mij, mijn behandeling of bejegening. Het liefst bespreekt u dat natuurlijk als eerste met mij.
Mocht dit niet mogelijk zijn voor u of wij komen er in het gesprek niet met elkaar uit, dan kunt u zich wenden tot een klachtenfunctionaris van het Klachtenportaal Zorg

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.
Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Dit Klachtenportal behandelt klachten van volwassenen en jeugdigen.

Voor jeugdigen: Het AKJ heeft ook een vertrouwenspersoon. Deze is bereikbaar via tel. (088) 5551000 of info@akj.nl.

Andere belangrijke documenten:

Over psychotherapie