Over ons

Drs. L. de Laat-Godefrooy is in het overheidsregister “Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg” (BIG) geregistreerd.

Kwalificaties en registraties
Drs L. de Laat-Godefrooy

  • Klinisch psycholoog
  • Kinder- en jeugdpsychotherapeut/psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
  • EMDR Practitioner Kind en Jeugd
  • Geregistreerd supervisor NIP, VKJP en NVP
  • Leertherapeut VKJP en NVP

BIG-registratie: 19038206916 en 89038206925
AGB-code praktijk: 94003372
AGB-zorgverlenersnummer : 94003886
KvK: 37153621

Drs F. de Laat
Kinder- en jeugdpsychiater, niet praktiserend

Samenwerkingsverbanden
Onze praktijk maakt deel uit van het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en- psychiaters de Koepel (Noord-Holland Noordwest) en van een groep vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in de kop van Noord-Holland, de Psychologenkring Noord-Holland.

Supervisie en leertherapie
Supervisie, leertherapie, advies en consultatie is voor collegae beschikbaar.

Beroepsverenigingen
De praktijk is bij onderstaande beroepsverenigingen aangesloten:

Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Landelijke Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Kwaliteit
De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut GGZ opgesteld.
U kunt dit via deze link lezen: Kwaliteitsstatuut

Tevredenheid
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent met mij, mijn behandeling of bejegening. Het liefst bespreekt u dat natuurlijk als eerste met mij.
Mocht dit niet mogelijk zijn voor u of wij komen er in het gesprek niet met elkaar uit, dan kunt u zich wenden tot een klachtenfunctionaris van het Klachtenportaal Zorg

Dit Klachtenportal behandelt klachten van volwassenen en jeugdigen.

Voor jeugdigen: Het AKJ heeft ook een vertrouwenspersoon.
Deze is bereikbaar via tel. (088) 5551000 of info@akj.nl.

Andere belangrijke documenten:

Over psychotherapie